Luise Midtgaard

Museum? Teater? Bibliotek? Jeg skaber rum mange steder

Har dit museum et uforløst tomrum eller savner dit bibliotek et sanseligt mellemrum?

Er der rum som bliver brugt for lidt? For meget? Forkert?
Eller er der rum som I drømmer om, men som slet ikke findes endnu?

Jeg skaber udstillingsoplevelser, og –rum, hvor formidlingen, altså publikums involvering i og dialog med det udstillede, er integreret i selve rummet.
Nogle rum har karakter af selvstændigt værk, imens andre udgør rammen for formidling af en fortælling udenfor værket selv.

I alle opgaver er jeg optaget af detaljen og af det uforklarede og uudtalte som lader plads tilbage til fantasien og til den individuelle oplevelse.

Uanset om arbejdet med at forbedre jeres fysiske rammer er en opgave I gerne selv vil løse, med kyndig rådgivning, eller I er parat til at overgive hele bordet til en kompetent partner, så kan jeg hjælpe.
Omfanget kan være alt lige fra at justere på eksisterende rum, til at etablere helt nye rum fra bunden.

Jeg skaber både små og store rum i alt fra miniatureuniverser til omfattende installationer. Nogle rum er permanente, andre består kun i få måneder og endnu andre skal kunne pakkes sammen og rejses igen på ny når de sendes på turne.

I alle tilfælde er rummet skabt for at danne fysisk ramme om en fortælling og for mødet mellem en besøgende og denne fortælling.

Se eksempler på mine tidligere projekter til højre>>

Eller se det hele listet i mit CV